Pneumàtics

Com sabem, els pneumàtics són l’únic contacte que el vehicle té amb la carretera, és per això que és extremadament important, mantenir sempre el seu perfecte estat.

 

Les seves funcions són les següents:

Suportar el pes del vehicle.

Absorbir les irregularitats de la via: l’ample i marques del pneumàtic actuen per augmentar o disminuir considerablement la comoditat i la seguretat, en funció de l’estat en què es trobin.

Transmetre la tracció i força del frenat sobre la via.

Existeixen dos tipus de possibilitats: La reparació o substitució

La reparació

S’han d’utilitzar i aplicar els productes adequats i fabricats en funció dels danys detectats en les cobertes. Per avaluar i diagnosticar amb seguretat el tipus de reparació a efectuar, és necessari el desmuntatge dels mateixos, d’aquesta manera es comprova que estigui dins de les consignes tècniques de reparació, i segons el seu desgast avaluar si és rendible reparar o en cas contrari substituir.

 

En reparar els pneumàtics ens beneficiem del següent:

  • Perllongar la vida dels mateixos.
  • Evitar un desgast prematur de les llandes.
  • Estalvi econòmic en contra de la substitució.
  • Un equilibrat idoni i així garantir l’estabilitat en la rodament.

La substitució

A causa del desgast i deterioració del pneumàtic, pot ser que hagi de realitzar-se la substitució del pneumàtic.

Els motius habituals són:

Punxades amb danys interns: Es detecten danys d’aquest tipus de punxades quan es recorre en més d’una ocasió al seu taponat i no és efectiva aquesta mesura.

El desgast: Per norma general la profunditat de les marques dels pneumàtics no han de ser inferiors a 1,6mm, i per això és recomanable substituir abans d’arribar al seu límit.

Envelliment: És un factor difícil de detectar, però a causa de les inclemències del temps com a temperatura, pressió, càrrega suportada o a causa de l’estil de conducció. En aquests casos és des del taller on recomanarem la seva substitució.

Desgast irregular: Poden deure’s a un simple problema d’alineació o equilibrat o bé a un problema de suspensió o transmissió.

En la majoria dels casos el més recomanable és la substitució del pneumàtic, no obstant això sempre realitzarem una anàlisi exhaustiu del pneumàtic i procedir a la substitució o en cas possible a la reparació.

Back to top